Cennik usług dodatkowych | Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o. - woda, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Strona główna/Biuro Obsługi Klienta/Cenniki/Cennik usług dodatkowych

Cennik usług dodatkowych

 

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH 2019 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartości aktualne [zł]

Netto

VAT

Brutto

1.

Pompowanie szamba wozem asenizacyjnym o pojemności 7m³

110,33

8%

119,16

2.

Uzgodnienie lokalizacji

88,47

23%

108,82

3.

Uzgodnienie projektu

88,47

23%

108,82

4.

Aktualizacja mapy

88,47

23%

108,82

5.

Montaż zestawu wodomierzowego śr. 15 mm                (bez ceny wodomierza)

386,21

23%

475,04

6.

Montaż zestawu wodomierzowego śr. 15 mm na ogród z plombowaniem - wodomierz ITRON

429,95

23%

528,84

7.

Montaż zestawu wodomierzowego śr. 15 mm na ogród z plombowaniem - wodomierz zwykły

391,81

23%

481,93

8.

Wymiana sublicznika śr. 15 mm (montaż i demontaż, z zaplombowaniem, bez ceny wodomierza)

107,64

23%

132,40

9.

Wymiana sublicznika śr. 15 mm (montaż i demontaż, z zaplombowaniem, z wodomierzem ITRON)

198,82

23%

244,55

10.

Wymiana sublicznika śr. 15 mm (montaż i demontaż, z zaplombowaniem, z wodomierzem zwykłym)

159,74

23%

196,48

11.

Plombowanie sublicznika

85,51

23%

105,18

12.

Plombowanie wodomierza (w związku z samowolnym działaniem klienta)

85,51

23%

105,18

13.

Montaż/demontaż wodomierza

55,16

23%

67,85

14.

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta (bez ceny wodomierza)

98,42

23%

121,06

15.

Przywrócenie dostawy wody zadłużonemu klientowi po uregulowaniu należności

65,34

8%

70,57

16.

Zamknięcie/otwarcie zasuwy odcinającej na przyłączu wodociągowym na zlecenie klienta (zamknięcie na czas nie dłuższy niż 3 lata)

65,34

8%

70,57

17.

Montaż i demontaż stojaka hydrantowego wraz z wodomierzem (dodatkowa opłata za zużytą wodę wg wskazań wodomierza)

112,63

23%

138,53

18.

Wypożyczenie stojaka hydrantowego - dzień (wypożyczenie na okres nie dłuższy niż 2 miesiące)

5,00 zł/dzień

23%

6,15 zł/dzień

19.

Pomiar wydajności jednego hydrantu

95,76 zł/szt.

23%

117,78 zł/szt.

20.

Lokalizacja awarii (wycieku wody) przy użyciu korelatora - 1 h

112,63 zł/h

23%

138,53 zł/h

21.

Zadymianie w celu wykrycia nieszczelności - 1 h

136,47 zł/h

23%

167,86 zł/h

22.

Udrażnianie kanalizacji

kalkulacja indywidualna

23%

kalkulacja indywidualna

23.

Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci wodociągowej

kalkulacja indywidualna

8%

kalkulacja indywidualna

 

do góry