Cennik usług dodatkowych Archiwum 2018 | Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o. - woda, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Cennik usług dodatkowych Archiwum 2018

Ceny usług dodatkowych 2018
Lp. Wyszczególnienie Wartości aktualne
Netto VAT Brutto
1 Pompowanie szamba wozem asenizacyjnym o pojemności 7 m 107,85 8% 116,48
2 Uzgodnienie lokalizacji 86,48 23% 106,37
3 Uzgodnienie projektu 86,48 23% 106,37
4 Aktualizacja mapy 86,48 23% 106,37
5 Montaż zestawu wodomierzowego śr. 15 mm (bez ceny wodomierza) 377,53 23% 464,36
6 Montaż zestawu wodomierzowego śr. 15 mm na ogród z zaplombowaniem - wodomierz ITRON 420,28 23% 516,94
7 Montaż zestawu wodomierzowego śr. 15 mm na ogród z zaplombowaniem - wodomierz zwykły 383,00 23% 471,09
8 Wymiana sublicznika śr. 15 mm (montaż i demontaż, z zaplombowaniem, bez ceny wodomierza) 105,22 23% 129,42
9 Wymiana sublicznika śr. 15 mm (montaż i demontaż, z zaplombowaniem, z wodomierzem ITRON) 194,35 23% 239,05
10 Wymiana sublicznika śr. 15 mm (montaż i demontaż, z zaplombowaniem, z wodomierzem zwykłym) 156,15 23% 192,06
11 Plombowanie sublicznika 83,59 23% 102,82
12 Plombowanie wodomierza (w związku z samowolnym działaniem klienta) 83,59 23% 102,82
13 Demontaż wodomierza 53,92 23% 66,32
14 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta (bez ceny wodomierza) 96,21 23% 118,34
15 Przywrócenie dostawy wody zadłużonemu klientowi po uregulowaniu należności 63,87 8% 68,98
16 Zawieszenie świadczenia usług na wniosek klienta (na czas nie dłuższy niż 3 lata) - zamknięcie i otwarcie zasuwy na przyłączu kalkulacja indywidualna 8% kalkulacja indywidualna
17 Udrażnianie kanalizacji kalkulacja indywidualna 23 % kalkulacja indywidualna
18 Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci wodociągowej  kalkulacja indywidualna 8% kalkulacja indywidualna

 

 

do góry