Taryfa za wodę i ścieki | Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o. - woda, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Strona główna/Biuro Obsługi Klienta/Cenniki/Taryfa za wodę i ścieki

Taryfa za wodę i ścieki

  • Ogłoszenie taryfy z dnia 14.06.2018
    Katowickie Wodociągi S.A.

    2018-06-14
    Ogłoszenie taryfy z dnia 14.06.2018

    Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Czeladzi. Działając na podstawie art. 24e  ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 nr 328 z późniejszymi zmianami), oraz Decyzji nr GL.RET.070.7.171.2018.EK ogłasza „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków" na okres 3 lat.

do góry