Dolna Węgroda | Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o. - woda, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Dolna Węgroda

Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dolna Węgroda

  • zad. 4 - rejon ul. Astrów, Al. Róż oraz ul. Czarnomskiego.
    Zakres:

wodociąg PE ø110 w ul. Czarnomskiego wraz z przyłączami - 247 mb
kanalizacja sanitarna - 752 mb

Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji - dolna węgroda

top_baner
do góry