Zastrzeżenia prawne | Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o. - woda, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Strona główna/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Czeladzi.

Właściciel witryny www.zikspzoo.czeladz.pl

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresami www.zikspzoo.czeladz.pl jest Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Czeladzi., ul. Będzińska 64, 41-250 Czeladź.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada właściciel i jego pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Czeladzi. są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Czeladzi. chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność PWiK lub ich autorów.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Czeladzi. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Czeladzi. w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Czeladzi., poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Czeladzi., z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Czeladzi., elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla PWiK lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych dzialań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Czeladzi. jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Czeladzi..
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Czeladzi. na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Czeladzi., rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Czeladzi. poprzez podanie źródła w postaci Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Czeladzi. www.zikspzoo.czeladz.pl
 8. Otrzymując dostęp do stron Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Czeladzi. użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Arcon meble biurowe Katowice nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Czeladzi.

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Czeladzi. wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
  1. Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Czeladzi. ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
   1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
   2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Czeladzi. ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.
do góry