Aktualności | Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o. - woda, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Strona główna/O Firmie/Aktualności

Aktualności

 • ZAWIADOMIENIE Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. zawiadamiają, iż od dnia 01 września 2020r. nie będą świadczyć usługi wywozu nieczystości płynnych.
  Katowickie Wodociągi S.A.

  2020-07-06
  ZAWIADOMIENIE Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. zawiadamiają, iż od dnia 01 września 2020r. nie będą świadczyć usługi wywozu nieczystości płynnych.

  Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. zawiadamiają, iż od dnia 01 września 2020r. nie będą świadczyć usługi wywozu nieczystości płynnych. Jednocześnie informujemy, że usługę asenizacyjną na terenie miasta Czeladź oferują firmy przedstawione na załączonym wykazie.

 • 2020-06-03 Bezpieczeństwo czeladzkiej wody !!!
  Katowickie Wodociągi S.A.

  2020-06-03
  2020-06-03 Bezpieczeństwo czeladzkiej wody !!!

  Pragniemy zapewnić, iż woda w czeladzkich kranach odpowiada wszystkim parametrom narzuconym zaleceniami służb sanitarnych oraz normom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia a także wymogom Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda wydobywana z miejskich studni głębinowych oraz woda dostarczana do miasta przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. poddawana

 • KOMUNIKAT DOT. ZACHOWANIA ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI Z POWODU KORONAWIRUSA
  Katowickie Wodociągi S.A.

  2020-03-12
  KOMUNIKAT DOT. ZACHOWANIA ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI Z POWODU KORONAWIRUSA

  KOMUNIKATDOT. ZACHOWANIA ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI Z POWODU KORONAWIRUSA

 • 11.03.2020 Informacje dotyczące koronawirusa
  Katowickie Wodociągi S.A.

  2020-03-11
  11.03.2020 Informacje dotyczące koronawirusa

  11.03.2020 Informacje dotyczące koronawirusa

 • Ogłoszenie taryfy z dnia 14.06.2018
  Katowickie Wodociągi S.A.

  2018-06-14
  Ogłoszenie taryfy z dnia 14.06.2018

  Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Czeladzi. Działając na podstawie art. 24e  ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 nr 328 z późniejszymi zmianami), oraz Decyzji nr GL.RET.070.7.171.2018.EK ogłasza „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków" na okres 3 lat.

top_baner
do góry