Ogłoszenie taryfy z dnia 14.06.2018 | Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o. - woda, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Strona główna/O Firmie/Aktualności/Ogłoszenie taryfy z dnia 14.06.2018

Aktualności

2018-06-14

Ogłoszenie taryfy z dnia 14.06.2018

  OGŁOSZENIE TARYFY

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Czeladzi

Działając na podstawie art. 24e  ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 nr 328 z późniejszymi zmianami), oraz Decyzji nr GL.RET.070.7.171.2018.EK ogłasza „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków" na okres 3 lat.

Taryfa obowiązuje od 22.06.2018 r.

Ceny w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat.

Tabela nr. 1 Wysokość ceny za 1m3 dostarczanej wody oraz stawki opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę na okres 3 lat.

Taryfowa grupa Odbiorców wody Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena netto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena netto w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Grupa I Cena 1 m³ dostarczonej wody zł / m³ 5,18 5,67 6,11

Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę usługi dostawy wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym za:  

-gotowość

                                                 -odczyt                  

                                         -rozliczenie

zł / odb. / m-c

 

 

 

0,64

1,42

0,94

 

 

 

0,64

1,42

0,94

 

 

 

0,64

1,42

0,94

Tabela nr. 2 Wysokość ceny za 1m3 odebranych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę na okres 3 lat.

 

Taryfowa grupa Odbiorców wody Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena netto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena netto w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Grupa I Cena 1 m³ odebranych ścieków zł / m³ 8,15 8,25 8,08

Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę usługi dostawy wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym za:  

-gotowość

                                                 -odczyt                  

                                         -rozliczenie

zł / odb. / m-c

 

 

 

0,64

1,42

0,94

 

 

 

0,64

1,42

0,94

 

 

 

0,64

1,42

0,94

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie w kwocie netto dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt. 1,2,6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 472).

 

Link do BIP Wody Polskie   -    Decyzja GL.RET.070.7.171.2018

 

 

do góry