Przejdź do treści

RODO | Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o. - woda, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

RODO

UWAGA !!!

 

ZGODNIE Z ART. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R.(RODO) CZELADZKIE WODOCIAGI SP. Z O.O. INFORMUJĄ, IŻ:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych są Czeladzkie Wodociągi  SP. Z O.O. z siedzibą w CZELADZI.

  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Czeladzkich Wodociągach Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr. (32) 269-89-64 lub adresem email d.zero@wodociagi.czeladz.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz wykonania umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 10lat od dnia zakończenia realizacji umowy w archiwum spółki.
  • posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nie zawarciem umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
  • Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

 

top_baner
do góry