Przejdź do treści

Kanalizacja w ul. Staszica od ul. Siemianowickiej do granic miasta - 2013 rok | Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o. - woda, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Strona główna/Inwestycje/Inwestycje zakończone/Kanalizacja w ul. Staszica od ul. Siemianowickiej do granic miasta - 2013 rok

Kanalizacja w ul. Staszica od ul. Siemianowickiej do granic miasta - 2013 rok

Wybudowana została pompownia ścieków sanitarnych przy ul. Staszica. Do pompowni został przełączony istniejący kanał odprowadzający ścieki z 20-tu budynków przy ul. Staszica od ul. Siemianowickiej w kierunku granicy miasta. Pompownia przepompowuje ścieki kanałem tłocznym do kanalizacji grawitacyjnej w ul. Staszica odprowadzającej ścieki do Oczyszczalni ścieków w Katowicach.

Pompownia

do góry