Przejdź do treści

2020-06-03 Bezpieczeństwo czeladzkiej wody !!! | Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o. - woda, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Strona główna/O Firmie/Aktualności/2020-06-03 Bezpieczeństwo czeladzkiej wody !!!

Aktualności

2020-06-03

2020-06-03 Bezpieczeństwo czeladzkiej wody !!!

Pragniemy zapewnić, iż woda w czeladzkich kranach odpowiada wszystkim parametrom narzuconym zaleceniami służb sanitarnych oraz normom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia a także wymogom Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda wydobywana z miejskich studni głębinowych oraz woda dostarczana do miasta przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. poddawana zostaje intensywnemu działaniu lamp UV na każdym z ujęć oraz w wybranych punktach sieci. Jest ona także systematycznie badana przez akredytowane laboratorium (wyniki ostatnich badań poniżej w załączniku).

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19, woda podlega dodatkowej dezynfekcji chlorem z zachowaniem wytycznych ujętych w Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Poniżej Dezycja PPIS w sprawie uzyskania zgody na zastosowanie podchlorynu

!!! Aktualne wyniki badań - wejdź !!!

top_baner
do góry