Przejdź do treści

Taryfowe ceny i stawki opłat | Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o. - woda, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Strona główna/O Firmie/Aktualności/Taryfowe ceny i stawki opłat

Aktualności

2021-01-19

Taryfowe ceny i stawki opłat

Odbiorców wody

Grupa W1:  Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego. Faktura papierowa.

Grupa W2:  Pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego. Faktura papierowa.

Grupa W3: Pobierający wodę pobierający wodę do bezpowrotnego zużycia, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego (sublicznika).

Grupa W4:  Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego. E-faktura.

Grupa W5:  Pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego. E-faktura.

Odbioru ścieków

Grupa K1: Odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego. Faktura papierowa.

Grupa K2:  Odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego. Faktura papierowa.

Grupa K3: Odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego. E-faktura

Grupa K4:  Odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego. E-faktura.

W rozliczeniach z odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków CW Sp. z o.o. obowiązują następujące ceny i stawki opłat:

  • Cenę za dostarczoną wodę jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody. Do ceny dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami;
  • Cenę za odprowadzone ścieki jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, która odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 odprowadzanych ścieków, w tym ścieków komunalnych lub ścieków przemysłowych;
  • Stawkę opłaty abonamentowej jako wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków.

Zgodnie z § 2 pkt 1, 2, 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2018 poz. 472), do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy, stawka podatku VAT wynosi 8 %.

Wysokość ceny 1 m3 dostarczonej wody oraz stawki opłaty abonamentowej w okresie od 26 grudnia 2020 r.       do 25 grudnia 2021 r.

Taryfowa grupa odbiorców

1 m3 / Opłata abonamentowa Jednostka miary Cena netto Podatek VAT Cena brutto
Grupa 1 W1 1 m3 zł. / m3 6,06 0,48 6,54
Grupa 1 W1 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,43 0,19 2,62
Grupa 2 W2 1 m3 zł. / m3 6,17 0,49 6,66
Grupa 2 W2 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,43 0,19 2,62
Grupa 3 W3 1 m3 zł. / m3 6,06 0,48 6,54
Grupa 3 W3 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 1,24 0,10 1,34
Grupa 4 W4 1 m3 zł. / m3 6,06 0,48 6,54
Grupa 4 W4 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 1,98 0,16 2,14
Grupa 5 W5 1 m3 zł. / m3 6,17 0,49 6,66
Grupa 5 W5 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 1,98 0,16 2,14

 

Wysokość ceny 1 m3 odebranych ścieków oraz stawki opłaty anonamentowej w okresie od 26 grudnia 2020 r.       do 25 grudnia 2021 r.
Taryfowa grupa odbiorców 1 m3 / Opłata abonamentowa Jednostka miary Cena netto Podatek VAT Cena brutto
Grupa 1 K1 1 m3 zł. / m3 8,92 0,71 9,63
Grupa 1 K1 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,43 0,19 2,62
Grupa 2 K2 1 m3 zł. / m3 8,92 0,71 9,63
Grupa 2 K2 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,43 0,19 2,62
Grupa 3 K3 1 m3 zł. / m3 8,92 0,71 9,63
Grupa 3 K3 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,43 0,19 2,62
Grupa 4 K4 1 m3 zł. / m3 8,92 0,71 9,63
Grupa 4 K4 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,43 0,19 2,62
Wysokość ceny 1 m3 dostarczonej wody oraz stawki opłaty abonamentowej w okresie od 26 grudnia 2021 r.         do 25 grudnia 2022 r.
Taryfowa grupa odbiorców 1 m3 / Opłata abonamentowa Jednostka miary Cena netto Podatek VAT Cena brutto
Grupa 1 W1 1 m3 zł. / m3 6,12 0,49 6,61
Grupa 1 W1 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,49 0,20 2,69
Grupa 2 W2 1 m3 zł. / m3 6,23 0,50 6,73
Grupa 2 W2 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,49 0,20 2,69
Grupa 3 W3 1 m3 zł. / m3 6,12 0,49 6,61
Grupa 3 W3 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 1,27 0,10 1,37
Grupa 4 W4 1 m3 zł. / m3 6,12 0,49 6,61
Grupa 4 W4 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,05 0,16 2,21
Grupa 5 W5 1 m3 zł. / m3 6,23 0,50 6,73
Grupa 5 W5 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,05 0,16 2,21
Wysokość ceny 1 m3 odebranych ścieków oraz stawki opłaty anonamentowej w okresie od 26 grudnia 2021 r.       do 25 grudnia 2022 r.
Taryfowa grupa odbiorców 1 m3 / Opłata abonamentowa Jednostka miary Cena netto Podatek VAT Cena brutto
Grupa 1 K1 1 m3 zł. / m3 9,27 0,74 10,01
Grupa 1 K1 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,49 0,20 2,69
Grupa 2 K2 1 m3 zł. / m3 9,27 0,74 10,01
Grupa 2 K2 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,49 0,20 2,69
Grupa 3 K3 1 m3 zł. / m3 9,27 0,74 10,01
Grupa 3 K3 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,05 0,16 2,21
Grupa 4 K4 1 m3 zł. / m3 9,27 0,74 10,01
Grupa 4 K4 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,05 0,16 2,21
Wysokość ceny 1 m3 dostarczonej wody oraz stawki opłaty abonamentowej w okresie od 26 grudnia 2022           do 25 grudnia 2023 r.
Taryfowa grupa odbiorców 1 m3 / Opłata abonamentowa Jednostka miary Cena netto Podatek VAT Cena brutto
Grupa 1 W1 1 m3 zł. / m3 6,31 0,50 6,81
Grupa 1 W1 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,56 0,20 2,76
Grupa 2 W2 1 m3 zł. / m3 6,41 0,51 6,92
Grupa 2 W2 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,49 0,20 2,69
Grupa 3 W3 1 m3 zł. / m3 6,31 0,50 6,81
Grupa 3 W3 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 1,30 0,10 1,40
Grupa 4 W4 1 m3 zł. / m3 6,31 0,50 6,81
Grupa 4 W4 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,12 0,17 2,29
Grupa 5 W5 1 m3 zł. / m3 6,41 0,51 6,92
Grupa 5 W5 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,12 0,17 2,29
Wysokość ceny 1 m3 odebranych ścieków oraz stawki opłaty anonamentowej w okresie od 26 grudnia 2022 r.       do 25 grudnia 2023 r. 
Taryfowa grupa odbiorców 1 m3 / Opłata abonamentowa Jednostka miary Cena netto Podatek VAT Cena brutto
Grupa 1 K1 1 m3 zł. / m3 9,53 0,76 10,29
Grupa 1 K1 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,56 0,20 2,69
Grupa 2 K2 1 m3 zł. / m3 9,53 0,76 10,29
Grupa 2 K2 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,56 0,20 2,69
Grupa 3 K3 1 m3 zł. / m3 9,53 0,76 10,29
Grupa 3 K3 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,12 0,17 2,29
Grupa 4 K4 1 m3 zł. / m3 9,53 0,76 10,29
Grupa 4 K4 opłata abonamentowa zł. / odb. / m-c 2,56 0,20 2,69
do góry