wtorek 23 lipca, 02:22
Szukaj
wodociągi czeladź, jakość wody czeladź, woda czeladź, czysta woda czeladź, stan licznika wodociągi czeladź, awaria wodociągów czeladź, obsługa klienta wodociągi czeladź, wodociągi, kontakt wodociągi czeladź, zik czeladź, zakład inżynierii komunalnej czeladź, kanalizacja czeladź, badania wody czeladź

O firmie

O nas

Przedmiotem działalności Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. jest prowadzenie na terenie gminy Czeladź zbiorowej dostawy wody oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

W ramach prowadzonej działalności spółka zobligowana jest do racjonalnego zarządzania oraz stałego rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

 W tym zakresie firma wprowadza wiele korzystnych dla mieszkańców miasta innowacji. Najnowszym przedsięwzięciem spółki jest  montaż zdrojów wody pitnej, dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej.

 Czeladzkie Wodociągi czerpią wodę z trzech studni głębinowych. Do uzdatniania wydobywanej wody, wykorzystywane są  m.in. lampy UV Wedeco, model Spektron 350 UV. Dodatkowo, sześć lamp UV zostało zamontowanych na przepompowni II przy ul. Staszica. Jest to miejsce, w którym dochodzi do mieszania wody pochodzącej z ujęcia spółki z wodą nabytą od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Maksymalny przepływ wody wynosi 230 m3/h, przy maksymalnym wydobyciu wody ze studni na poziomie około 240 m3/h. Dla wody ze studni lampy UV osiągają przenikliwość około 200 W/m2, natomiast dla wody z GPW około 140 W/m2. Lampy UV pracują jednocześnie z pompami. Czas uruchamiania lamp wynosi około 180 sekund.

 W sytuacji awaryjnej blokuje się napływ wody, co umożliwia natychmiastowe odłączenie, demontaż i oczyszczanie reaktora. Inne obiekty, w których zamontowano lampy dezynfekujące, to studnia Grodziecka i studnia Szpitalna.

 Każda z nich wyposażona została w 3 lampy. Maksymalne wydobycie wody dla obydwu studni wynosi 60 m3/h, a przenikliwość lamp UV dla tych obiektów wynosi około 170 W/m2.

Praca lamp jest monitorowana przez centrum dyspozytorni, w którym na bieżąco kontrolowane są parametry dostarczanej wody oraz dane dotyczące urządzeń uzdatniających.

Wszystkie działania prowadzone przez spółkę zmierzają do optymalizacji pracy oraz realizacji celów statutowych. Fakt ten pozwala na stwierdzenie, że Czeladzkie Wodociągi w pełni realizują oczekiwania mieszkańców oraz przyczyniają się do rozwoju miasta.

wodociągi czeladź, jakość wody czeladź, woda czeladź, czysta woda czeladź, stan licznika wodociągi czeladź, awaria wodociągów czeladź, obsługa klienta wodociągi czeladź, wodociągi, kontakt wodociągi czeladź, zik czeladź, zakład inżynierii komunalnej czeladź, kanalizacja czeladź, badania wody czeladź

994

Zgłoś awarię

32 295 72 09

Zgłoś awarię

Skip to content