wtorek 23 lipca, 00:59
Szukaj
wodociągi czeladź, jakość wody czeladź, woda czeladź, czysta woda czeladź, stan licznika wodociągi czeladź, awaria wodociągów czeladź, obsługa klienta wodociągi czeladź, wodociągi, kontakt wodociągi czeladź, zik czeladź, zakład inżynierii komunalnej czeladź, kanalizacja czeladź, badania wody czeladź

Cennik

TARYFA ZA WODĘ I ŚCIEKI

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH 2024 r.
Lp. Wyszczególnienie Wartości obowiązujące od dnia 03.01.2024r [zł]
Netto VAT Brutto
1. Uzgodnienie lokalizacji lub aktualizacja mapy – format A4, A3 116 23% 142,68
2. Uzgodnienie lokalizacji lub aktualizacja mapy – format A2, A1 231 23% 284,13
3. Uzgodnienie lokalizacji lub aktualizacja mapy – format A0 346 23% 425,58
4. Montaż zestawu wodomierzowego śr.15 mm (bez ceny wodomierza) 616 23% 757,68
5. Montaż zestawu wodomierzowego śr. 15 mm na ogród z zaplombowaniem – wodomierz ITRON Unimag (przystosowany do odczytu radiowego) 576 23% 708,48
6. Wymiana sublicznika śr. 15 mm (montaż i demontaż, z zaplombowaniem, bez ceny wodomierza) 134 23% 164,82
7. Wymiana sublicznika śr. 15 mm (montaż i demontaż, z zaplombowaniem, z wodomierzem ITRON Unimag – przystosowany do odczytu radiowego) 282 23% 346,86
8. Plombowanie sublicznika 103 8% 111,24
9. Plombowanie wodomierza (w związku z samowolnym działaniem klienta) 103 8% 111,24
10. Montaż/demontaż wodomierza 75 8% 81.00
11. Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta (bez ceny wodomierza) 122 8% 131,76
12. Przywrócenie dostawy wody zadłużonemu klientowi po uregulowaniu należności 77 8% 83,16
13. Zamknięcie/otwarcie zasuwy odcinającej na przyłączu wodociągowym na zlecenie klienta (zamknięcie na czas nie dłuższy niż 3 lata) 77 8% 83,16
14. Montaż i demontaż stojaka hydrantowego wraz z wodomierzem (dodatkowa opłata za zużytą wodę wg wskazań wodomierza) 149 23% 183,27
15. Wypożyczenie stojaka hydrantowego – jeden dzień (wypożyczenie na okres nie dłuższy niż 2 miesiące)  [zł/dzień]   6 zł/dzień 8% 6,48 zł/dzień
16. Pomiar wydajności jednego hydrantu [zł/szt.] 124 zł/szt. 23% 152,52 zł/szt.
17. Lokalizacja awarii (wycieku wody) przy użyciu korelatora – 1 h  149 zł/h 23% 183,27 zł/h
18. Zadymianie w celu wykrycia nieszczelności  1h 189 zł/h 23% 232,47 zł/h
19. Udrażnianie kanalizacji  kalkulacja indywidualna 23% kalkulacja indywidualna
20. Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci wodociągowej kalkulacja indywidualna 8% kalkulacja indywidualna
wodociągi czeladź, jakość wody czeladź, woda czeladź, czysta woda czeladź, stan licznika wodociągi czeladź, awaria wodociągów czeladź, obsługa klienta wodociągi czeladź, wodociągi, kontakt wodociągi czeladź, zik czeladź, zakład inżynierii komunalnej czeladź, kanalizacja czeladź, badania wody czeladź

994

Zgłoś awarię

32 295 72 09

Zgłoś awarię

Skip to content